سارا بیوتی کرنر - مسابقه اسلایم برای سرگرمی

در ویدیو سارا بیوتی کرنر اضافه کردن مواد بیش از حد به اسلایم ! داستان اسلایم رضایت بخش دانش آموزانی که در مدرسه اسلایم می سازند و با اسلایم بازی می کنند. به سارا و کتی در یک ماجراجویی جالب لجن بپیوندید!