ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - الفبای ساخت و ساز

11هزار نمایش یک سال قبل
ترانه کودکانه بونس پاترول

این ترانه کودکانه بونس پاترول را زا دست ندهید. آهنگ الفبا در مورد صدا و صدا و تشخیص حروف برای کودکان پیش دبستانی که عاشق حفار، بیل مکانیکی، کامیون، ماشین آلات ساختمانی و وسایل ساختمانی هستند👷🚧 الفبای اطراف محل ساخت و ساز را بیاموزید. آیا می توانید این حروف صدا و پژواک را صدا کنید؟

اولین نفر باشید!!!