آموزش اوریگامی - ساخت پایه تلفن کاغذی در یک ویدیو

در این قسمت از آموزش اوریگامی هنگام تماشای چیزها تلفن خود را کجا قرار می دهید؟ برای این کار ، من یک کار خوب روی کاغذ برای شما انجام دادم. بیایید با من یک تلفن درست کنیم.

اولین نفر باشید!!!