ترانه کودکانه بونس پاترول با داستان - آهنگ کشاورز

ترانه کودکانه بونس پاترول "farmer in the dell". کشاورزان امروز به چه چیزی میپردازد؟ ما یونجه را خیس می کنیم ، کامیون رانندگی می کنیم ، سوار اسب می شویم و به چوک ها غذا می دهیم (این زبان عامیانه مرغ آوسی است!) 🐔 به مزرعه بیایید! با چند مهمان ویژه ، می توانید آنها را تشخیص دهید؟ دختر بچه جکسون اولین حضور خود را به عنوان یکی از کشاورزان کوچک ما انجام می دهد و توله سگ جدید راشل باعث ایجاد کامو می شود!

اولین نفر باشید!!!