کارتون اسکار این داستان "روز ورزش کردن"

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون اسکار با داستان "روز ورزش کردن" را در چند دقیقه ببینید. اسکار به عنوان یک بازوبند ، هوای باد شده و به عنوان والیبال استفاده می شود ، و به عنوان زندانی روی بادبادک ، برای گرفتن تریو در هنگام باد دادن به باد ، استفاده می شود. وی سرانجام خود را از شکنجه گران رهایی می دهد و بادبادک را به سمت واحه سوق می دهد ... اما خیلی دیر می رسد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل oscar کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!