تست ترفند های جاسوسی با وینجی در چند دقیقه

10هزار نمایش

در ویدئوی امروز ، وینجی خودش را به چالش می کشد که ببیند آیا این ترفند های جاسوسی واقعاً موثر هستند! ما سعی خواهیم کرد که به عنوان بسیاری از چالش های صنایع دستی 5 دقیقه محبوب پیدا کنید و سعی خواهیم کرد همه آنها را تکمیل کنیم تا ببینیم واقعی هستند یا جعلی! چه هک های زندگی دیگری شنیده اید که باید آزمایش کنم؟

2 سال قبل اموزشی ترفند