زندگی با برادران این داستان - رفع بدترین اسلایم های من

728 نمایش 7 ماه قبل
زندگی با برادران

زندگی با برادران

509هزار بازدید

در ویدیو زندگی با برادران در این ویدیو، ما در حال تعمیر اسلایم های غیر قابل تعمیر مشترک هستیم! درست است، شما بچه ها بدترین اسلایم های خود را برای ما فرستادید و ما را به چالش کشیدید تا آنها را تغییر دهیم!

اولین نفر باشید!!!