کارتون دیزنی جونیور این داستان - روز فروردین

در این قسمت از کارتون دیزنی جونیور ،it's april ghoul's day است و وامپیرینا از دوستانش دعوت می کند تا روی آنها چند شوخی شبح وار بازی کنند!

اولین نفر باشید!!!