کارتون دنیای همستر این داستان - فرار از زندان

244 نمایش

کارتون دنیای همستر

21هزار بازدید

در ویدیو کارتون دنیای همستر پلیس تام وقتی همستر mimi را در زندان پاپ آن دستگیر کرد بسیار خوشحال شد. با این حال، hamster mimi به راحتی تسلیم نمی شود! بیایید سفر فرار از زندان hamster mimi را دنبال کنیم~ آیا mimi موفق خواهد شد یا نه؟

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!