کارتون گربه سخنگو با داستان - آرزوهای سال جدید

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو تقریباً عید نوروز است! این باند در حال آماده شدن برای جشن مشترک هستند. اما آیا آنها به موقع برای شمارش معکوس تا نیمه شب ملاقات می کنند؟