صحنه آهسته slow motion - ترکیدن بادکنکهای آبی

1٬200 نمایش 3 سال قبل
اسلوموشن

اسلوموشن

60هزار بازدید

از آنجا که شما مردم تدوین 5-8 را خیلی دوست داشتید ... تصمیم گرفتیم یک مونتاژ بالون آب حماسی دیگر به شما ارائه دهیم! هفته آینده برگردید تا یک چرخش جدید جالب در حرکت آهسته داشته باشید اگر این را در سال 2021 می خوانید ، ما آن را با موفقیت سال 2020 ساختیم!

اولین نفر باشید!!!