راهنمای کاملی برای اقتصاد پایه به همراه آموزش

386 نمایش 4 سال قبل
مستندهای سیاسی و اقتصادی

در این ویدیو می توانید راهنمای کاملی برای اقتصاد را در چند دقیقه ببینید. قتصاد_ شاخه مهمی از مطالعات است که به قوانین ، اصول و قوانین حاکم بر اقتصاد یک ملت و مناطق مختلف جهان می پردازد. اقتصاد مطالعه و تحلیل این است که چگونه افراد ، مشاغل و جمعیت از پول یا منابع دیگر برای تولید ثروت استفاده می کنند. درک مفاهیم و اصول اقتصادی برای دولت ، دولت فدرال و محلی و حتی برای شرکتهایی که تحت تأثیر آنها قرار دارند مهم است. متخصصان مشاغل و متخصصان اقتصاد باید کار دقیق اقتصاد را بدانند تا بتوانند به شرکتها و مشتریان در مشاغل و دانشجویان در یک محیط دانشگاهی مشاوره دهند. این ویدیو را از دست ندهید و در آخر نظرات خود را با ما در میان بگذارید.