اموزش ویدیویی 29 ایده جالب برای دوختن لباس های کهنه

42هزار نمایش

ترفند های 5 دقیقه ای

84٫7میلیون بازدید

در این ویدیو میتوانید 29 ترفند و ایده خلاقانه برا دوختن لباس های کهنه را در چند دقیقه ببینید. راه های خلاقانه برای بازنگری لباس هایتان را از دست ندهید و در این ویدیو چند دقیقه ای ببینید و از این ایده های خلاقانه برای خود استفاده کنید.