کارتون پوکویو با داستان - کریسمس فضایی

کارتون پوکویو 376/1هزار بازدید

پوکویو یک کودک نوپا کنجکاو ، سرگرم کننده ، دوستانه و دوست داشتنی است که همیشه در حال تجربه ماجراهای جدید و مهیج است. بچه های سراسر دنیا با داشتن ارزش های اصلی تحمل ، احترام ، عشق و وفاداری ، دوست دارند با دوستان حیوان جدا نشدنی خود نینا ، الی (فیل) ، پاتو (اردک) ، لولا (سگ خانگی اش) و پرنده خواب آلوده به ماجراهای پوکوویو بپیوندند.

اولین نفر باشید!!!