کارتون بن تن با داستان - باشگاه جادویی

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت کارتون بن تن وقتی هکس یک باشگاه جادویی منحصر به فرد را برای یک جامعه مخفی فوق العاده جادوگر که او را تحقیر می کند اشتباه می گیرد ، بن باید بفهمد که چگونه باید بر اساس قوانین رفتاری سختگیرانه باشگاه کار کند تا او را متوقف کند بدون این که تحت امنیت قرار گیرد.

اولین نفر باشید!!!