استیسی و بابایی این داستان - بچه گربه ها

20هزار نمایش 2 سال قبل
استیسی و بابایی

استیسی و بابایی

5٫1میلیون بازدید

در ویدیو استیسی و بابایی در این ویدئو برای بچه ها nastya می داند که بچه گربه ها کور رنگ هستند. سپس تصمیم می گیرد با کمک جعبه های چند رنگ همراه با شگفتی ، رنگ های مختلف را به بچه گربه ها آموزش دهد.