استیسی و بابایی این داستان - بچه گربه ها

20هزار نمایش
استیسی و بابایی 4٫5میلیون بازدید

در ویدیو استیسی و بابایی در این ویدئو برای بچه ها nastya می داند که بچه گربه ها کور رنگ هستند. سپس تصمیم می گیرد با کمک جعبه های چند رنگ همراه با شگفتی ، رنگ های مختلف را به بچه گربه ها آموزش دهد.

یک سال قبل کودکان stacy toys