کارتون لیدی باگ با اهنگ 🐞پسری که من مخفیانه دوستش دارم🐞

کارتون دختر کفشدوزکی 3/2میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون لیدی باگ با اهنگ 🐞پسری که من مخفیانه دوستش دارم🐞 را در چند دقیقه در این ویدیو بینید. دو دانش آموز دبیرستانی ، مارینت و آدریان ، برای قهرمانان پاریس انتخاب شده اند: لیدی بگ و گربه نویر. هرکدام یک جواهرات معجزه آسا دارند ، که با موجودات جادویی (کوامی ها) مرتبط است و به آنها قدرت می دهد. مأموریت آنها این است که هاوک مات - که می خواهد سرقت معجزه خود را - از ایجاد ویرانی در شهر، سرقت کنند - همگی زندگی دبیرستان خود را حفظ می کنند و هویت خود را مخفی نگه می دارند.