کارتون روبی رنگین کمان این داستان - وقتی ماه گم می شد

در این ویدیو می توانید کارتون روبی رنگین کمان - وقتی ماه گم می شد را در چند دققیه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!