ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - پنج قورباغه خالدار

7٬210 نمایش

در این ویدیو ترانه کودکانه بونس پاترول پنج قورباغه کوچک خالدار روی یک کنده خالدار نشسته بودند و خوشمزه ترین حشرات را می خوردند.