کارتون گربه سایمون این داستان "کشش"

در این ویدیو میتوانید قسمت دیگر از گربه سایمون با داستان "کشش" را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه سرگرم کنید.