کارتون اوم نوم این داستان - طلا کوب کردن

همه داستان ها باید پایان خوشی داشته باشند! nibble nom اطمینان حاصل می کند که شاهزاده خانم شجاع و شوالیه در زره های درخشان متحد می شوند - حتی اگر یک اژدهای خاص تنفس آتش مخالف باشد. از این گذشته ، حتی اژدها نیز نقاط ضعف خود را دارند. این قسمت از کارتون اوم نوم را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!