کارتون بلیپی این داستان - بازی کردن با بلیپی

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بلیپی مکان بازی به کودکان در مورد رنگ ها و حرکات عضلات آموزش می دهد. درباره رنگ های کودکان با اسباب بازی های blippi اطلاعات کسب کنید و در زمین بازی سرپوشیده فعال باشید.

4 ماه قبل کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!