معرفی کامل با اصول اولیه رسانه های اجتماعی در یک ویدیو

رسانه های اجتماعی در همه جا هستند و مردم هر روز با ان درگیر می شوند. بدانید که چطور است و چگونه می توانید از این شبکه ها استفاده کنید:

  • understanding why you need to be there
  • joining the right social media sites
  • growing your presence and engaging with your networks
3 سال قبل فناوری اموزشی

اولین نفر باشید!!!