کارتون تایو این داستان - چه کسی کوکی را گرفت

689 نمایش 9 ماه قبل
کارتون تایو

کارتون تایو

4٫2میلیون بازدید

در ویدیو کارتون تایو چه کسی کوکی را از ظرف کوکی برداشت؟ ریکی کوکی را از ظرف کوکی گرفت من کیست؟ بله تو! من نه! پس کی؟ خان گرفت! کی کیک را از ظرف کوکی برداشت؟ خان کوکی را از ظرف کوکی گرفت من کیستم؟ بله تو! من نه! پس کی؟ قوی آن را گرفت! کی کیک را از ظرف کوکی برداشت؟ قوی کوکی را از ظرف کوکی گرفت من کیست؟ بله تو! من نه! پس کی؟ توییت آن را گرفت! کی کیک را از ظرف کوکی برداشت؟ توییت کوکی را از ظرف کوکی گرفت من کیست؟ بله تو! بله من هستم. هاهاها! من کوکی را از ظرف کوکی گرفتم کوکی خوشمزه خوشمزه از ظرف کوکی آیا می خواهید؟ اوه، بیایید به اشتراک بگذاریم خوب!

اولین نفر باشید!!!