کارتون بن تن این داستان " ترس در خانواده "

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

کارتون بن تن این داستان " ترس در خانواده "را در چند دقیقه در این ویدیو ببینید. بن و گوئن نمی توانند منتظر رسیدن omni-copter به اهرام بزرگ باشند ، اما وقتی هوای بد پرواز آنها را مختل می کند ،به زودی چهره به چهره با fogg و تخم ریزی آن می روند.

اولین نفر باشید!!!