کارتون باب اسفنجی با داستان - ظاهر پیرمرد جنکینز در طول سالها

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

هی ، این پیرمرد جنکینز است که در مزاحمت خود است! صبر کنید ، حالا او یک کشاورز است؟ جدول زمانی کامل پیرمرد جنکینز را همانطور که سالها در کارتون باب اسفنجی ظاهر شد مشاهده کنید!

اولین نفر باشید!!!