کارتون سانی بانی با داستان - دیگ سحر و جادو

کارتون سانی بانی 150/3هزار بازدید

در کارتون سانی بانی sunny bunnies پنج توپ پرتویی است که می تواند در هر نقطه از منبع نور ظاهر شود. خواه نور آفتاب باشد یا مهتاب ، آنها هر جا که می روند سرگرمی و خوشبختی را به ارمغان می آورند. با این حال ، هر بار که به نظر می رسد اقداماتشان به بازی بدشانسی تبدیل می شود. بعضی اوقات خیلی بدخواه هستند.

اولین نفر باشید!!!