کارتون کودکانه لاروا با داستان - کرم چوبی

کارتون لاروا 52/6هزار بازدید

در کارتون لاروا - تخلیه طوفان 🐌 قرمز و زرد، دو لارو عجیب و غریب که در زیر زهکش طوفان زندگی می کنند، با شگفتی های زیادی روبرو می شوند که از دنیای بیرون به جهان زیرزمینی آنها می افتند.

اولین نفر باشید!!!