بازی های دیانا با داستان " اسباب بازی های دخترانه"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از بازی های دیانا می بینید که امروز تعطیلات دیانا است. روما و پدر در حال آماده سازی غافلگیرانه برای دایانا یک خانه بازی جدید هستند فیلم بچه ها درباره اسباب بازی های زیبا برای دختران را از دست ندهید.