برنامه کودک آلیس این داستان - روال صبحگاهی

برنامه کودک آلیس 85/6هزار بازدید

در این قسمت از برنامه کودک آلیس آلیس وانمود می کند با دوست جانی ، آواز بخوان همراه با روتین صبح. آنها وانمود می کنند که با هم بازی می کنند و آواز می خوانند.

6 ماه قبل کودکان