کارتون بتمن بی باک با داستان - آنچه قهرمان می کند

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بتمن بی باک از همان ابتدا ، بشر با اشرار روبرو شده است ، سلطه ، ویرانی اما همیشه برای مقاومت در برابر آنها قهرمان شده اند!
زن و مرد شجاع با فداکاری خود را درگیر می کنند ، برای عدالت می جنگند و از بی گناهان محافظت می کنند. چه چیزی باعث یک قهرمان می شود؟ شجاعت ، قدرت ها اینها س theالاتی است که در مورد افراد معدودی که در برابر بزرگترین تهدیدی که این جهان با آن روبرو شده ایستاده اند ، پرسیده خواهد شد.

اولین نفر باشید!!!