ماجراهای رایان با داستان - شستن دست ها

دنیای رایان 101/9هزار بازدید

در این قسمت از ماجراهای رایان یاد بگیرید دستان خود را بشویید! اهمیت عادات سالم برای بچه ها را بدانید ! نکاتی درباره بچه هایی که دست ها را نمی شویند!

اولین نفر باشید!!!