ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - آهنگ بینگو

آهنگ یینگو سگ - آهنگ های بچه ها در مورد حیوانات. یک کشاورز بود که یک سگ داشت و یک بینگو نامش بود اوه! در این ترانه کودکانه بونس پاترول به bounce patrol و doggo bingo در مزرعه بپیوندید.

اولین نفر باشید!!!