کارتون پوکویو با داستان " باران 🌧️"

مجموعه کارتون های پوکویو
مجموعه کارتون های پوکویو
142 ویدیو
337K بازدید
9

متن ترانه کارتون پوکویو:

باران ، باران ، دور شو

یک روز دیگر دوباره بیا
بابا می خواهد بازی کند
باران ، باران از بین می رود
باران ، باران ، دور شو
یک روز دیگر دوباره بیا
مامان می خواهد بازی کند
باران ، باران ، دور شو
باران ، باران ، دور شو
یک روز دیگر دوباره بیا
برادر می خواهد بازی کند
باران ، باران ، دور شو
باران ، باران ، دور شو
یک روز دیگر دوباره بیا
خواهر می خواهد بازی کند
باران ، باران ، دور شو
باران ، باران ، دور شو
یک روز دیگر دوباره بیا
همه خانواده می خواهند بازی کنند
باران ، باران ، دور شو

انتشار: 09/02/1399 09:01:00 ق.ظ
نوع ویدئو: زبان اصلی
مدت ویدیو: 00:01:52
منبع ویدئو: یوتیوب
loading ...