کارتون بن تن با داستان - پادشاه مارها

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن بن و گوئن روز را داوطلبانه در repto ranch می گذرانند و با king koil رو در رو می شوند ، اما اگر قصد شکستن بدخلقی لزج را دارند باید بر ترس خود از مار غلبه کنند.

اولین نفر باشید!!!