فود اسمر تونی - نوعی خوراک مرغ بخار پز

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو کلیپ فود اسمر تونی - نوعی خوراک مرغ بخار پز را ببینید. اگر این ویدیو را دوست داشتید در کانال فود اسمر مشترک شوبد.

یک سال قبل چالش اسمر فود اشپزی