گل های برتر کاپیتان های تیم یوونتوس

باشگاه یوونتوس 52/1هزار بازدید

برخی از لحظات حماسی و گل های کاپیتان یوونتوس که به عنوان مثال آنها را هدایت کرده و در بازی های حساس گلزنی کرده است! باشگاه فوتبال یوونتوس که در سال 1897 تاسیس شد ، با سابقه پیروزی غنی و صدها میلیون هوادار در سراسر جهان ، موفق ترین تیم ایتالیا است.

یک سال قبل ورزش فوتبال

اولین نفر باشید!!!