کلیپ زندگی با برادارن - بازی چراغ سبز و چراغ قرمز

در این کلیپ زندگی با برادارن مری و ایزی fix this salime challenge دیگر را بر عهده می گیرند! آنها اسلاید بازی squid game را تعمیر می کنند! این قسمت از fix this slime از بازی squid game الهام گرفته شده است. آنها هنگام تعمیر slime به red light green light پرداخت خواهند کرد! چه کسی می تواند اسلایم squid games را برطرف کند؟ مری یا ایزی؟

اولین نفر باشید!!!