بازی دیانا و روما با داستان " خانه اسباب بازی"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت بازی های دیانا و روما می بینید که روما خانه بازی کودکان دارد. او می خواست به تنهایی در انجا بازی کند و به خواهرش اجازه نداد. سپس دیانا playhouse خود را ساخت. روما با هدایا به خانه دیانا می رود و بچه ها با هم بازی می کنند.

اولین نفر باشید!!!